pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Nieuwbouw

komkommerkwekerij bovenaanzicht fundering komkommerkwekerij Bouwbord met namen bedrijven

 

Sinds het najaar van 2019 zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw in volle gang gezet. Vergunningen worden aangevraagd, in het weiland is drainage aangelegd en er zijn volop offerte's aangevraagd voor het begin van de bouw in februari/maart 2020.

half februari is er begonnen met het aanbrengen van een duiker voor de nieuwe inrit van het bedrijf.

komkommerkwekerij aanleg duiker2 15-2-20komkommerkwekerij aanleg duiker 4komkommerkwekerij aanleg duiker 3 komkommerkwekerij aanleg duiker 6 komkommerkwekerij aanleg duiker 5  komkommerkwekerij materiaal opslag 27-4-20

Toen de duiker genoeg was uitgehard na een paar weken zijn ze begonnen met zand rijden voor de loods en de waterruimte. Ook zijn er rijplaten uitgelegd voor de bouw van de kas.

 komkommerkwekerij rijplaten uitgelegd voor werkzaamheden en opslag 17-4-20 

Rond 20 april 2020 word er begonnen met het storten van de fundering en het uitleggen van funderingspalen voor de kas.

komkommerkwekerij fundering achterkant 1 komkommerkwekerij 27-4 Begin fundering komkommerkwekerij bovenaanzicht fundering ingezoomd  komkommerkwekerij fundering paal

  Een maand later worden de eerste talie's rechtop gezet. 

komkommerkwekerij Tralie opbouw 2 komkommerkwekerij Tralie opbouw 1 komkommerkwekerij tralie opbouw 1

ondertussen is ITY druk bezig met leiding werk in de grond. komkommerkwekerij Leiding werk komkommerkwekerij leidingwerk 3 komkommerkwekerij leidingwerk 4 komkommerkwekerij Leidingwerk 23-6-20

komkommerkwekerij tralie opbouw en fundering warmte opslagtank 1 komkommerkwekerij volleybal

(Als 's avonds de bouw stil ligt gaat de plaatselijke jeugd nog even "beach" volleyballen op de zandvlakte voor de te bouwen loods.)

Vele vrachtwagens met glas worden aangevoerd en kan er begonnen worden met het dek.

komkommerkwekerij Glas brengen 9-6-20komkommerkwekerij glas opslagkomkommerkwekerij beglazing

Tijdens de bouw van de kas word er ook begonnen aan de bouw van het laaddock, de loods en de warmtebuffer tank.

 

hieronder foto's van de vloerverwarming voor het laaddock en de dock shelters.

 komkommerkwekerij Laaddock vloerverwarming komkommerkwekerij Laaddock vloerverwarming 2 komkommerkwekerij Laaddock en silo aangezicht komkommerkwekerij Laaddock beton gestortkomkommerkwekerij Laaddock

   De voorbereidingen voor de vloerplaat voor de warmtbuffer zijn ook bezig.

komkommerkwekerij Warmtbuffer fundering aanbouwkomkommerkwekerij aangezicht 27-5-20

 komkommerkwekerij tralie opbouw en fundering warmte opslagtank komkommerkwekerij vlinderen buffervloer  komkommerkwekerij buffervloerkomkommerkwekerij bovenaanzicht bouwplaatskomkommerkwekerij warmtbuffer opbouw

De warmt buffer werd elke keer met 1 ring omhoog gelift tot de uiteindelijke hoogte. 

komkommerkwekerij bovenaanzicht buffer loodsvloer 2de deel

intussen is er veel leidingwerk in de loodsvloer gemaakt en is de vloer voor de loods ook gestort.


 

 

komkommerkwekerij Silo s voor binnen en buiten komkommerkwekerij Loodsvloer aangezicht vanaf achterzijde komkommerkwekerij Leidingwerk 5 komkommerkwekerij fundering - leidingwerk

 komkommerkwekerij Loodsvloer betonstorten  komkommerkwekerij Loodsvloer betonstorten 2  komkommerkwekerij Loodsvloer 2de deel betonstorten 3 komkommerkwekerij Loodsvloer vlinderen

intussen zijn er in de kas de draden ingetrokken voor het ophanggen van kettingen voor de goten, en zijn de verwarmmingsbuizen opgehangen om aan elkaar te worden gelast.

komkommerkwekerij railbuis 1 komkommerkwekerij railbuis 2 komkommerkwekerij railbuizen

Als de betonvloer van de loods hard genoeg is worden er in week 39 de eerste spanten opgezet.

komkommerkwekerij spanten zetten loods 7 komkommerkwekerij spanten zetten loods 6 komkommerkwekerij spanten zetten loods 8 komkommerkwekerij buffer met eerste spanten loods

komkommerkwekerij spanten zetten 5 komkommerkwekerij spanten zetten loods 4 komkommerkwekerij spanten zetten loods  komkommerkwekerij spanten zetten loods 2

In de kas zijn ze begonnen met het trekken van draden voor het schermdoek wat daar later op geplaatst kan worden. ook worden er kettingen opgehangen voor de gewas draden en zijn er kabels geplaatst waar de teeltgoten aan komen te hangen

komkommerkwekerij Draden voor schermdoek  komkommerkwekerij verwarmings buizen hoogwerkers          komkommerkwekerij Kettingen en draden voor goten

hierna werd de kas geegaliseerd en zijn ze begonnen met het verven van de verwarmingsbuizen/ buisrail.

 komkommerkwekerij kas egaliseren  komkommerkwekerij Kas geegaliseerd

komkommerkwekerij verwarmings buizen worden geverfd  komkommerkwekerij egaliseren - geverfde buizennu kan men beginnen met het wit maken van de kas (plastic leggen). maar eerst moet er nog een betonpad worden aangelegd.

  komkommerkwekerij Betonpad uitzetten                              komkommerkwekerij Betonpad

komkommerkwekerij Kas bijna wit  

Buiten word er lekker door gemodderd met een put voor de pomp voor het afvoeren van regenwater uit het laaddock, en worden de onderste wanden van de loods geplaatst

 komkommerkwekerij aanleg pompgat voor afvoer laaddock komkommerkwekerij onder wanden plaatsen loods komkommerkwekerij onder wanden plaatsen loods 2

dan de wanden en natuurlijk het dak.

 komkommerkwekerij wanden loods plaatsen 3 1 komkommerkwekerij wanden loods plaatsen 1 komkommerkwekerij wanden loods plaatsen 2 1 komkommerkwekerij afval

komkommerkwekerij Doorgang oude-nieuwe loods vloer gezaagd ondertussen word het oude beton in het oude ketelhuis verwijderd om een nieuw pad te maken tussen de oude en de niewe loods.

Er word ook gestart met het metselwerk voor de bouw van de kantine en de toiletruimten.

    komkommerkwekerij Metselwerk kantine toiletten  komkommerkwekerij Metselwerk kantine toiletten 2

Nu de kas wit is kan er begonnen worden met de voorbereidingen voor de nieuwe teelt. De buisrail steunen worden uitgelegd en daarna worden de buizen erop gelegd.

 komkommerkwekerij Steunen leggen 3 komkommerkwekerij Steunen leggen 2 komkommerkwekerij Steunen leggen

komkommerkwekerij Buisrail leggen 5 komkommerkwekerij buisrail leggen 3  komkommerkwekerij Buisrail leggen

daarna kunnen de goten erin gedraaid worden waarop de steenwol matten komen te liggen.

 

komkommerkwekerij teeltgoten  komkommerkwekerij Teeltgoten draaien

 

Ondertussen zijn er ook twee energieschermen boven in de kas geplaatst.komkommerkwekerij Scherm-groeibuis komkommerkwekerij Scherm 2 komkommerkwekerij Scherm

en zijn er groeibuisjes aangebracht (deze geven extra warmte tussen de planten.                                      komkommerkwekerij Groeibuis aanleg Intussen is ook de wand geplaatst en gedeeltelijk een nieuw betonpad gestord in het bestaande ketelhuis voor een nette doorgang naar de nieuwe loods.   komkommerkwekerij Sluis van oude naar nieuwe loods

in de loods word stevig door gebouwd in de waterruimte en met de toiletten en de kantine

   komkommerkwekerij toiletruimte in aanbouw komkommerkwekerij toiletruimte betegelen komkommerkwekerij plafond kantoor  komkommerkwekerij plafond kantine2 komkommerkwekerij plafond kantine 

 tevens word er in de laatste maanden van het jaar 2020 de warmtebuffer geisolleerd. en voorbereidingen getroffen voor het asfalteren.

  komkommerkwekerij buffer isolleren komkommerkwekerij buffer dek issollatie

Begin Januari 2021 wordt buiten het terrein geasfalteerd waardoor het er weer netjes uitziet.

 

 komkommerkwekerij asfalteren komkommerkwekerij Asfalteren niets van te zien  komkommerkwekerij asfalteren  Beetje damp door de kou

 

De schuur word schoongemaakt en men begint met de afwerking van de kantine etc. en in de schuur met het plaatsen van de sorteermachine.

komkommerkwekerij Schoonmaakkomkommerkwekerij Schoonspuiten komkommerkwekerij Veel auto s op de dam